Bơm công nghiệp Beluno Inox - cánh hở ( Bơm nước nóng 100 độ)

Bơm công nghiệp Beluno Inox seri 3M

Bơm công nghiệp Beluno Inox - cánh hở ( Bơm nước nóng 100 độ)

Bơm trục ngang cánh hở Beluno DWO 150M

Bơm công nghiệp Beluno Inox - cánh hở ( Bơm nước nóng 100 độ)

Bơm trục ngang cánh hở Beluno DWO 200M

Bơm công nghiệp Beluno Inox - cánh hở ( Bơm nước nóng 100 độ)

Bơm trục ngang cánh hở Beluno DWO 300

Bơm công nghiệp Beluno Inox - cánh hở ( Bơm nước nóng 100 độ)

Bơm trục ngang cánh hở Beluno DWO 400