Bơm định lượng - Bơm hóa chất

Bơm định lượng là một dòng bơm được thiết kế đặc thù để bơm những hóa chất độc hại, những chất có tính ăn mòn cao…đặc biệt dòng bơm này được sử dụng để bơm những ứng dụng đòi hỏi lưu lượng dung dịch nhỏ, ổn định, với áp suất cao…